Home

Follow us on/Dilynwch ni ar: Twitter Spotify Facebook YouTube
Lorient

Diolch Lorient.  Braf oedd cael chwara unwaith eto. Lot o uchafbwyntia tro ma…yn cynnwys y gig Soirée Folk ble oedd na dipyn o bobol wedi cerdded allan y munud glywson nhw’r delyn yn mynd trwy Wah Wah a Vibrato peddal  OND lot wedi mwynhau, gyda’r  LLydawyr a’r Ffrancwyr yn gwerthfawrogi y “trip hop folk” medda nhw.

 

Nesh i wir fwynhau canu mewn hen danc dwr, wow! Y llais yn cario am tua 12 eiliad… gaetho ni gwmni merch anhygoel o’r enw Cecile oedd yn cyfiaethu i ni trwy’r penwythnos, ac mi aeth hi a ni i’r hen danc dwr i ni gael pum munud yna i ganu ar y bore sul. Na’i roi’r i phone recording yn y lle fideos yn y Gallery/Galeri

Mi oedd y Wystrys a’r Muscadet yn anfarwol hefyd.                  Lorient 2013 9Bach review


Back to top